Facebook
Volg en like ons op Faceboek.

Welkom op de website van de Vereniging van Senioren Beuningen

De Vereniging van Senioren Beuningen (VvSB) behartigt de belangen en organiseert activiteiten voor de senioren in Beuningen. Lees hier meer over de doelstellingen van de vereniging.

Uw opmerkingen, reacties of artikelen betreffende de activiteiten en informatie van en voor senioren kunt u mailen naar emailadres: webmaster@seniorenbeuningen.nl


Klik op één van de onderstaande linken om direct naar het nieuwsitem van keuze te gaan. Scrol naar beneden om de nieuwsitems één voor één te bekijken.

Intern nieuws      
28 mei Fithockey-toernooi Goede houding bij Tabletgebruik Hoe verder met de SSGB
8 april ledenkoopavond Vrijwillige ouderenadviseur Digitaal Steunpunt in beweging
Bezoek aan Heerlijkheid Leur Machtigingscode belasting  Plaatsen vrij bij biljart
De zorg in 2015  Vrijwillige Belasting-invulhulp Fietsen in 2015
Aanmelden Digitaal Steunpunt Computercursussen? Vijfdaagse reis Moezel en Trier
Verenigingsblad VvSB (april) Nieuwsbrief KBO Bowlen bij de VvSB
Digitaal Steunpunt Ouderen VvSB en de Unie KBO Activiteitenkalender
     
     

Nieuws van andere organisaties 
Het (externe) nieuws vind u op pagina nieuws

Laatste (interne) informatie Verenigingsblad VvSB
De Cirkel van april 2015. Lees hier

Extra koopavond winkeliers Beuningen 8 april a.s.
Evenals voorgaande jaren is er een Voorjaars Koopavond voor senioren, op woensdag 8 april a.s. van 18.00 tot 21.00 uur. Als
lid van de Vereniging van Senioren in de gemeente Beuningen krijgt u deze avond korting op uw aankoop. Lees hier

Fithocky-toernooi
Het Fithockeyteam van Beuningen heeft met de nodige inspanning het landelijk fithockey toernooi 2015 voor senioren van de KNHB naar Beuningen weten te halen. Lees hier

Hoe verder met SSGB
Dit is de derde keer, dat ik, als nieuwbakken voorzitter van de Samenwerkende Seniorenverenigingen Gemeente Beuningen in de  Cirkel jullie mag meenemen in het gebeuren achter de schermen. Lees hier

Een betere houding bij tabletgebruik
Mensen gebruiken een tablet vaak ongemerkt uren achter elkaar. Dat kan leiden tot klachten aan de schouders, nek en rug. Met een paar simpele accessoires kunt u problemen voorkomen. Lees hier

Bericht voor enthousiaste biljarters
Bij de dinsdag/vrijdag groep komen  plaatsen vrij. Voor biljarters die nog niet zijn aangesloten bij een club en/of voor biljarters die ‘intern’ biljarten maar het misschien het leuk vinden om ook eens ‘buiten de deur’ te kijken!! Lees hier

Bezoek aan de Heerlijkheid Leur (Nieuws van de culturele commissie)
Uitgangspunt van de Culturele Commissie is om activiteiten te organiseren in de directe omgeving van Beuningen, dus zoveel mogelijk in het Land van Maas en Waal en omgeving. Er is zoveel moois en interessants te beleven in onze directe omgeving! Lees hier

DSO in beweging
Het Digitaal Steunpunt Ouderen op vrijdagmiddag loopt lekker. Gezelligheid en hard werken, met vooral veel goede resultaten. We zien de meest vreemdsoortige apparaten voorbijkomen. Op vrijdag 3 april a.s. zijn we gesloten vanwege Goede vrijdag. Lees hier

Vrijwillige Ouderen Adviseur
In onze gemeente zijn namens de verenigingen van senioren verschillende Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) actief. Zij werken nauw samen met de Beroeps Ouderenadviseur. Hij of zij doet dat altijd met uw instemming. Ouderen kunnen hierdoor, zoals zij vaak ook zelf willen, langer zelfstandig wonen. Lees hier

Fietsen in 2015
Ook dit jaar gaan we weer op pad met de fiets. Onveranderd gaan we voor 2 dagtochten en vele middagtochten. In een rustig tempo overbruggen we 55 tot 60 km. resp. ca. 30 km per tocht. De dagtochten worden verdeeld in 4 etappes met 2 stops voor koffie/ thee/limonade en een stop voor een lunch. De middagtochten doen we in 2 etappes, onderbroken door de koffie, thee of limonade pauze. Lees hier

Belastingaangifte 2014
De overheid wil dat de burger steeds meer het internet gebruikt voor de contacten met de overheid voor alle diensten. Ook  de medewerkers van de seniorenvereniging, die de belastingaangifte voor u verzorgen, krijgen te maken met steeds strenger wordende regelgeving. Voor 2014 geldt dat iedere klant die vorig jaar door de BIH (belasting invul hulp) geholpen is een machtigingscode krijgt. De  machtigingscode  is voor dit jaar heel belangrijk. Lees hier

Vijfdaagse reis Moezel en Trier van 31 augustus t/m 4 september
U verblijft in hotel Anker in Brodenbach. Het hotel beschikt o.m. over zwembad en lift. Gedurende uw verblijf is er 2 maal een muziekavond. Vanwege de hotelreservering is het van belang dat wij z.s.m. weten of er belangstelling is voor deze reis. Dus graag snel reageren. Lees hier

Bowling Senioren Beuningen
Iedere eerste vrijdag van de maand, trekken senioren bowlingliefhebbers in het Bowling Centrum in Beuningen, hun stoute bowlingschoenen aan, om een gezellige bowling middag te beleven. Vanaf twee uur rollen de bowlingballen dat het een lust is. Lees hier

Aanmelden bij digitaal steunpunt ouderen
Elke vrijdag komen er veel mensen gewapend met hun laptop of tablet naar het computerlokaal van de VvSB de Lèghe Polder binnen gestapt. Naast hun apparatuur zitten zij met vragen over niet, of niet goed werkende programma’s of hun apparatuur. Zij worden hartelijk verwelkomd door vrijwilligers van de vereniging en docent van Seniorweb. Lees hier

Veranderingen in de zorg per 2015
De zorg gaat ingrijpend veranderen. Het is veel op het nieuws de laatste tijd. Zeker nu 1 januari dichterbij komt en er voor veel mensen nog veel onduidelijk is. De gemeente krijgt nu de verantwoordelijkheid over de zorg en van u wordt gevraagd zoveel mogelijk zelf te doen; zo mogelijk met behulp van partner, familie, vrienden, buren en mantelzorgers. De opzet is dat u zo lang mogelijk in uw eigen huis en in uw eigen omgeving kunt blijven wonen. Lees hier

Vrijwillige belasting invulhulp
Voor onze leden bieden de seniorenverenigingen hulp bij het in vullen van uw belasting opgave. Hiervoor zijn een aantal vrijwilligers speciaal voor deze taak opgeleid. Bovendien worden zij elk jaar bijgeschoold over veranderingen en nieuwe regels over de te betalen belastingen, toeslagen en vergoedingen. Deze service is speciaal bedoeld voor mensen, die zich geen accountant of beroeps financieel deskundige kunnen veroorloven. Lees hier

Computercursussen?
De laatste tijd horen we nog steeds dat de computercursussen zouden zijn gestopt. Inderdaad de lijst van mogelijke cursussen waarop ingeschreven kan worden is verleden tijd. De animo hiervoor liep terug, de wachttijden werden steeds langer en de diversiteit van interesses leidde ertoe dat de lessen voor groepen steeds minder aan een behoefte voldeed. Lees meer

Informatica
De VvSB heeft is al enkele maanden geleden begonnen met het Digitaal Steunpunt Ouderen op de vrijdagmiddag in de Lège Polder. Samen met enkele docenten van het Seniorweb komen we tegemoet aan vragen van onze leden om korte of langere cursussen. Lees meer

Unie KBO
De KBO is ‘s lands grootste seniorenorganisatie. Omdat de KBO zoveel leden telt, wordt onze stem op allerlei plaatsen gehoord: zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk. Om u een indruk te geven wat de Unie voor onze leden betekent kunt u het voortgangsrapport eerste kwartaal downloaden op de site. Lees meer

Digitaal Steunpunt Ouderen
Op grond van ervaringen in het verleden, vragen van onze leden en de steeds snellere veranderingen in de IC wereld, zijn we gestart met het digitaal steunpunt. Lees meer

Naar boven

 Gepubliceerd door om 18:46