Volg en like ons op Faceboek Facebook

Welkom op de website van de Vereniging van Senioren Beuningen

De Vereniging van Senioren Beuningen (VvSB) behartigt de belangen en organiseert activiteiten voor de senioren in Beuningen. Lees hier meer over de doelstellingen van de vereniging.

Uw opmerkingen, reacties of artikelen betreffende de activiteiten en informatie van en voor senioren kunt u mailen naar emailadres: webmaster@seniorenbeuningen.nl


Klik op één van de onderstaande linken om direct naar het nieuwsitem van keuze te gaan. Scrol naar beneden om de nieuwsitems één voor één te bekijken.

Internnieuws  
23 febr. Informatieavond DeMENSie Radio-interview over thema-avond DeMensie Volksdansen in Beuningen 
Burgers Zoo tegen gereduceerd tarief Fithockeyers lopen Santa Run  Prijsuitreiking Bowlen seizoen 2015 
Cursus kunstbeschouwing 2016  Excursie van “Lindenhoutmuseum Verslag dansmiddag in de Vrijboom 
Belastingaangifte 2015 Bridgecursus voor beginners  Nieuwe Vrijwillige Ouderen Adviseurs
Culturele Commissie zoekt leden Omzien naar elkaar Vrijwillige bijdrage 2015
Nieuwsbrief KBO 4e kwartaal Beleidsplan 2015-2020 Activiteitenkalender
Vrijwillige ouderenadviseur Verenigingsblad VvSB (jan.) Fietsen in 2016

Nieuws van andere organisaties 
Het (externe) nieuws vind u op pagina nieuws

Laatste (interne) informatie

Verenigingsblad VvSB De Cirkel van jan. 2016. Lees hier

Radio-interview over de thema-avond DeMensie
VvSB-bestuurslid Fons Mentink uitleg geeft over de thema-avond DeMensie. Hoor dit interview bij rtvTotaal, zie op deze pagina het onderwerp studio Maas&Waal: http://bit.ly/1NHOvlY. (Even naar beneden scrollen om bij het onderwerp te komen) Het interview begint op ongeveer 34.04 min.

Thema-avond “Als DeMENSie dichterbij komt”
De Vereniging van Senioren Beuningen (VvSB) organiseert op dinsdag 23 februari van 19:30 tot 21:30 uur een Thema-avond over dementie in “de Vrijboom” te Beuningen. Dementie is een ziekte die zich manifesteert in vele verschillende verschijningsvormen. Het is belangrijk bekend te zijn met deze vormen en de symptomen in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen. Lees hier

Volksdansen
Wist u dat er net zoals in Ewijk en Weurt ook in Beuningen een volksdansgroep is. Bij deze groep wordt onder leiding van een gediplomeerde lerares iedere dinsdagavond volop geoefend. Lees hier

Fithockeyers lopen Santarun
Een groep van 12 fithockeyers van MHC Beuningen liep zaterdag 19 december 2015  de Santarun in Beuningen. Deze  jaarlijks terugkerende  Run wordt georganiseerd door de Rotary, en de opbrengst gaat naar een of meerdere goede doelen. Lees hier

Naar Burgers’ Zoo tegen gereduceerd tarief 
In de voorjaarsvakantie van maandag 8 t/m 12 en 22 t/m 28 februari kunnen KBO-leden op vertoon van hun KBO ledenpasje (let wel: dit is het roze pasje) tegen een sterk gereduceerd tarief met maximaal 5 personen een bezoek brengen aan Burgers’ Zoo. Lees hier

Bowlen
Verslag prijsuitreiking seizoen 2015. Lees hier

Verslag dansmiddag in De Vrijboom
Op zondagmiddag 13 december jl. vond in 2015 de laatste dansmiddag van 14.00 – 17.00 uur plaats in de grote zaal van De Vrijboom aan de Van Heemstraweg. Lees hier

Excursie “Van ’t Lindenhoutmuseum”
Op woensdag 24 februari a.s. willen wij een bezoek brengen aan Museum van ’t Lindenhout op het voormalige kinderdorp Neerbosch, Scherpenkampweg in Nijmegen. Lees hier

Nieuwe Vrijwillige Ouderen Adviseurs in Beuningen
Op maandag 26 oktober jl. werden in Beuningen aan een aantal Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA) de Certificaten uitgereikt door de heer Bertus Hakvort (voorzitter van de werkgroep VOA van het Samenwerkende Bonden Ouderen Gelderland (SBOG). Uiteraard was dit een feestelijke aangelegenheid. Lees hier

Vrijwillige bijdrage, onze dank hiervoor!
In De Cirkel van oktober trof u een acceptgirokaart aan als uitnodiging voor een vrijwillige bijdrage. Het is hartverwarmend om te zien dat velen van u hier gebruik van hebben gemaakt. En nog steeds komen er bijdragen binnen. Lees hier

Belastingaangifte 2015
De overheid wil dat de burger steeds meer het internet gebruikt voor de contacten met de overheid. Ook  de medewerkers van de seniorenverenigingen, die de belastingaangifte voor u verzorgen, krijgen te maken met steeds strenger wordende regelgeving. Lees hier

Culturele commissie zoekt leden
Inmiddels bestaat de culturele commissie zo’n driekwart jaar en hebben wij al een paar activiteiten georganiseerd. Wij zoeken versterking voor de commissie m.n. vanuit de andere gemeentedorpen. Lees hier

Omzien naar elkaar
De lezers van de voormalige gele Cirkel waren gewend om in het decembernummer van de Cirkel een bijdrage te lezen van de voorzitter van de Vereniging. Wellicht nog steeds een goede gewoonte. Nu de Cirkel het blad is geworden van de 4 verenigingen in de gemeente is het op zijn plaats om dit weer te doen, nu als voorzitter van de Samenwerkende Seniorenverenigingen gemeente Beuningen. Lees hier

Cursus kunstbeschouwing: leren kijken naar kunst
Vanaf januari 2016 zal de cursus Kunstbeschouwing ‘leren kijken naar kunst’ worden voortgezet. De eerste groep is met deelnemers van de huidige cursus al volgeboekt. Echter het is nog mogelijk om in te schrijven voor de tweede groep om u nieuwsgierig maken voor kunst. Lees hier

Bridgecursus voor beginners
De Bridgeclubs Alert en Vroegop organiseren in samenwerking met de Vereniging van Senioren te Beuningen een bridgecursus voor beginners. De cursus bestaat uit 13 lesavonden en iedereen kan inschrijven. Lees hier

Beleidsplan 2015-2020
Het bestuur heeft een analyse gemaakt van de interne en externe omgevingsfactoren van onze vereniging. Hieruit bleek dat de situatie voor senioren de laatste jaren sterk is veranderd en nog steeds verandert.  Te denken valt hierbij aan de veranderende zorg- en leefsituatie van senioren. Daarnaast veranderen senioren zelf ook. Men staat langer vitaal en energiek in het leven en wil zich nog ontwikkelen en interessante dingen doen. Lees hier

Fietsen in 2016 
Ook dit jaar gaan we weer op pad met de fiets. Onveranderd gaan we voor 2 dagtochten en vele middagtochten. In een rustig tempo overbruggen we 55 tot 60 km. resp. ca. 30 km per tocht. De dagtochten worden verdeeld in 4 etappes met 2 stops voor koffie/ thee/limonade en een stop voor een lunch. De middagtochten doen we in 2 etappes, onderbroken door de koffie, thee of limonade pauze. Lees hier

Aanmelden bij digitaal steunpunt ouderen
Elke vrijdag komen er veel mensen gewapend met hun laptop of tablet naar het computerlokaal van de VvSB de Lèghe Polder binnen gestapt. Naast hun apparatuur zitten zij met vragen over niet, of niet goed werkende programma’s of hun apparatuur. Zij worden hartelijk verwelkomd door vrijwilligers van de vereniging. Lees hier

Vrijwillige Ouderen Adviseur
In onze gemeente zijn namens de verenigingen van senioren verschillende Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) actief. Zij werken nauw samen met de Beroeps Ouderenadviseur. Hij of zij doet dat altijd met uw instemming. Ouderen kunnen hierdoor, zoals zij vaak ook zelf willen, langer zelfstandig wonen. Lees hier

Digitaal Steunpunt Ouderen
Op grond van ervaringen in het verleden, vragen van onze leden en de steeds snellere veranderingen in de IC wereld, zijn we gestart met het digitaal steunpunt. Lees meer

Naar boven

 

 

 Gepubliceerd door om 18:46