Begin pagina

Welkom op de website van de Vereniging van Senioren Beuningen

De Vereniging van Senioren Beuningen (VvSB) behartigt de belangen en organiseert activiteiten voor de senioren in Beuningen. Lees hier meer over de doelstellingen van de vereniging.

Uw opmerkingen, reacties of artikelen betreffende de activiteiten en informatie van en voor senioren kunt u mailen naar emailadres: webmaster@seniorenbeuningen.nl


Klik op één van de onderstaande linken om direct naar het nieuwsitem van keuze te gaan. Scrol naar beneden om de nieuwsitems één voor één te bekijken.

Intern nieuws  Kerst 2014 Resultaat van de borduurcursus
Bezorging kerstpakketten  Let op! aanlevering Kopij jan. 2015 Van oude naar nieuwe Cirkel
De zorg in 2015  Bloemschikken op andere locatie Tafeltennis voor ouderen
Collectieve zorgverzekering via KBO De vrijwilliger in Beeld Bowlen bij de VvSB
Aanmelden Digitaal Steunpunt Vrijwillige Belasting-invulhulp Nieuwe leden Fithockey
Culturele commissie en activiteiten
Computercursussen? Aanpak eenzaamheid door instanties 
Verenigingsblad VvSB (december) Nieuwsbrief KBO Activiteitenkalender
Digitaal Steunpunt Ouderen VvSB en de Unie KBO Ouderenadviseur
     

Nieuws van andere organisaties 
Het (externe) nieuws vind u op pagina nieuws

Laatste (interne) informatie Verenigingsblad VvSB
De Cirkel van december 2014. Lees hier

Bezorging kerstpakketten
In de week voor kerstmis ontvangen onze leden van 75 jaar en ouder een kerstpakket (één pakket per adres). Op vrijdag 19 december a.s. worden de pakketten klaar gemaakt. Per die datum wordt ook een begin gemaakt met de bezorging van de pakketten. Komt u in aanmerking voor een kerstpakket, dan kunt u op vrijdag 19 of zaterdag 20 december bezoek verwachten van de bezorger die bij u het kerstpakket komt afleveren. Bent u gedurende deze dagen niet thuis laat het mij dan even weten. Kees Veroude, tel.nr. 024-6772776

Bloemschikken
Met ingang van 1 januari 2015 starten we met onze cursussen in de Lèghe Polder. De activiteit is iedere 2e donderdag van de maand. De eerste keer is dat donderdag 8 januari a.s. Groep 1 begint van 13.30 uur tot 15.00 uur en groep 2 van 15.00 uur tot 16.30 uur. Lees hier

Bowling Senioren Beuningen
Iedere eerste vrijdag van de maand, trekken senioren bowlingliefhebbers in het Bowling Centrum in Beuningen, hun stoute bowlingschoenen aan, om een gezellige bowling middag te beleven. Vanaf twee uur rollen de bowlingballen dat het een lust is. Lees hier

Tafeltennis voor ouderen
Tafeltennis Club Beuningen is eind november op de woensdagmiddag van start gegaan met een nieuwe doelgroep. De gemeente Beuningen heeft het project “sportstimulering voor volwassenen” en TCB heeft dit aangegrepen om het tafeltennis onder ouderen op te starten. Diverse personen hebben zich al aangemeld en TCB hoopt dat velen hen volgen. U bent van harte welkom om eens een balletje te komen slaan en wel op de woensdagmiddag van 13.30 – 15.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum De Léghe Polder. Lees hier

Fithockey zoekt nieuwe leden
De Beuningse fithockeyers zoeken nog steeds enthousiaste deelnemers. Dat het niet alleen om de sportieve prestatie gaat, mogen blijken uit de Ontzettend gezellige Indische avond, die was samengesteld door de leden. Twee dames expert op het gebied van Indisch koken toverde voor de 20 deelnemers een heerlijk Indische maaltijd op tafel in het Honk van de hockeyclub. Lees hier

De vrijwilliger in beeld
De VvSB kan alleen bestaan dank zij de inzet van vele vrijwilligers die zich op allerlei terreinen belangeloos inzetten voor onze vereniging. Als dank voor al het werk dat zij verrichten vinden wij als bestuur dat we hen, weliswaar op kleine schaal, jaarlijks een blijk van waardering moeten betonen. Lees hier

Kerst 2014
In het laatste nummer van het jaar mag ik ook deze keer het woord tot alle leden van onze vereniging richten. Hoewel het een opgave is, doe ik het met plezier om de kerstgedachte met jullie te delen. Van mij kun je geen kerkelijke boodschap verwachten, dat laat ik graag over aan anderen. Lees hier

Aanmelden bij digitaal steunpunt ouderen
Elke vrijdag komen er veel mensen gewapend met hun laptop of tablet naar het computerlokaal van de VvSB de Lèghe Polder binnen gestapt. Naast hun apparatuur zitten zij met vragen over niet, of niet goed werkende programma’s of hun apparatuur. Zij worden hartelijk verwelkomd door vrijwilligers van de vereniging en docent van Seniorweb. Lees hier

Van oude naar nieuwe Cirkel
Op het moment dat u deze tekst leest denkt u natuurlijk meteen aan de overgang van 2014 naar 2015. Dit is ook logisch, maar ik wil hierbij een moment stilstaan bij de overgang van de “oude” naar de “nieuwe” Cirkel. In december 1997 verscheen de eerste Cirkel, toen nog wit, vooral samengesteld door Paul Leussink en Geert Vink. Het was toen vooral een kwestie van letterlijk knippen, plakken en kopieren.  Lees hier

Zorgverzekering via het KBO
Voor het eind van het jaar kunt u overstappen naar een andere zorgverzekering. Als KBO-lid kunt u bij 3 zorgverzekeringen een collectiviteitskorting krijgen. Let wel: bij beëindiging van uw KBO-lidmaatschap beëindigt u ook de collectiviteitskorting! Wilt u gebruik maken van de KBO-collectiviteitskorting neem dan contact op met de betreffende zorgverzekering, noem uw ledenpasnummer (u vindt dit op uw roze KBO-pasje) en geef het collectiviteitsnummer van de KBO door. Lees hier

Veranderingen in de zorg per 2015
De zorg gaat ingrijpend veranderen. Het is veel op het nieuws de laatste tijd. Zeker nu 1 januari dichterbij komt en er voor veel mensen nog veel onduidelijk is. De gemeente krijgt nu de verantwoordelijkheid over de zorg en van u wordt gevraagd zoveel mogelijk zelf te doen; zo mogelijk met behulp van partner, familie, vrienden, buren en mantelzorgers. De opzet is dat u zo lang mogelijk in uw eigen huis en in uw eigen omgeving kunt blijven wonen. Lees hier

Let Op! Aanleveren Kopij per januari 2015
We zijn druk bezig met de voorbereiding van een nieuwe Cirkel. Deze zal m.i.v. 2015 zijn beslag gaan krijgen. Daar we o.a. ook overgaan op kleurendruk en er een andere opzet komt met een betere leesbaarheid is het noodzakelijk dat iedereen bij het aanleveren van artikelen rekening houdt met de volgende regels. Lees hier

Vrijwillige belasting invulhulp
Voor onze leden bieden de seniorenverenigingen hulp bij het in vullen van uw belasting opgave. Hiervoor zijn een aantal vrijwilligers speciaal voor deze taak opgeleid. Bovendien worden zij elk jaar bijgeschoold over veranderingen en nieuwe regels over de te betalen belastingen, toeslagen en vergoedingen. Deze service is speciaal bedoeld voor mensen, die zich geen accountant of beroeps financieel deskundige kunnen veroorloven. Lees hier

Culturele commissie en activiteiten 
Om het aanbod van de seniorenvereniging wat te verbreden, is het idee ontstaan om een culturele commissie op te richten, die een paar keer per verenigingsjaar een excursie, een lezing of workshop gaat organiseren. Te denken valt aan het bezoek van een museum of onderdeel van het cultureel erfgoed in de directe omgeving van Beuningen (Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen) met rondleiding in/of inleiding, lezingen over diverse onderwerpen en workshops, die door kunstenaars worden gegeven. Lees hier

Computercursussen?
De laatste tijd horen we nog steeds dat de computercursussen zouden zijn gestopt. Inderdaad de lijst van mogelijke cursussen waarop ingeschreven kan worden is verleden tijd. De animo hiervoor liep terug, de wachttijden werden steeds langer en de diversiteit van interesses leidde ertoe dat de lessen voor groepen steeds minder aan een behoefte voldeed. Lees meer

Kamerbrief over aanpak eenzaamheid
Ernstige eenzaamheid wordt pijnlijk zichtbaar wanneer iemand lange tijd na zijn overlijden wordt aangetroffen in zijn woning. Met regelmaat worden we door zo’n bericht opgeschrikt. De KBO maakt – onder andere via de Coaltie Erbij – werk van eenzaamheidsbestrijding. Lees meer

Informatica
De VvSB heeft is al enkele maanden geleden begonnen met het Digitaal Steunpunt Ouderen op de vrijdagmiddag in de Lège Polder. Samen met enkele docenten van het Seniorweb komen we tegemoet aan vragen van onze leden om korte of langere cursussen. Lees meer

Unie KBO
De KBO is ‘s lands grootste seniorenorganisatie. Omdat de KBO zoveel leden telt, wordt onze stem op allerlei plaatsen gehoord: zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk. Om u een indruk te geven wat de Unie voor onze leden betekent kunt u het voortgangsrapport eerste kwartaal downloaden op de site. Lees meer

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur is een vrijwilliger rond de seniorenleeftijd of heeft deze leeftijd al bereikt. Hij of zij ondersteunt, verwijst, bemiddelt of geeft vrijblijvend advies op verzoek van de oudere over regelgeving en voorzieningen. In het bijzonder wat betreft inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. Lees meer

Digitaal Steunpunt Ouderen
Op grond van ervaringen in het verleden, vragen van onze leden en de steeds snellere veranderingen in de IC wereld, zijn we gestart met het digitaal steunpunt. Lees meer Naar boven

 Gepubliceerd door om 18:46