Begin pagina

Welkom op de website van de Vereniging van Senioren Beuningen

De Vereniging van Senioren Beuningen (VvSB) behartigt de belangen en organiseert activiteiten voor de senioren in Beuningen. Lees hier meer over de doelstellingen van de vereniging.

Uw opmerkingen, reacties of artikelen betreffende de activiteiten en informatie van en voor senioren kunt u mailen naar emailadres: webmaster@seniorenbeuningen.nl


Klik op één van de onderstaande linken om direct naar het nieuwsitem van keuze te gaan. Scrol naar beneden om de nieuwsitems één voor één te bekijken.

Intern nieuws Informatieavonden veranderingen in de zorg  
Automatische afschrijving + pasfoto Culturele commissie en activiteiten Let op! aanlevering Kopij jan. 2015
Participeren bij de VvSB? Vrijwillige Belasting-invulhulp Kerstbrunch 2014
Uitbreiding Digitaal Steunpunt Nieuwsbrief KBO 12 dec. Kerstmarkt in Dordrecht
Herfstdepressie Computercursussen? Aanpak eenzaamheid door instanties 
Verenigingsblad VvSB (november) Senioren: Fit en Vitaal Activiteitenkalender
Digitaal Steunpunt Ouderen VvSB en de Unie KBO Ouderenadviseur
     

Nieuws van andere organisaties  Het (externe) nieuws vind u op pagina nieuws Laatste (interne) informatie Verenigingsblad VvSB De Cirkel van november 2014. Lees hier Gemeente Beuningen: Informatieavonden veranderingen in de zorg Vanaf 2015 is de gemeente Beuningen verantwoordelijk voor veel taken op het gebied van zorg en werk. En voor deze taken is helaas veel minder geld beschikbaar. Het moet dus anders. Tijdens verschillende informatieavonden informeert de gemeente u hier over. Lees hier

Kerstbrunch 2014 Alweer voor het 11e jaar organiseren wij de kerstbrunch en ook deze keer gaan wij ervan uit dat u tevreden naar huis zult gaan. De kerstbrunch wordt gehouden op woensdag 17 december a.s. in zaal de “Vrijboom”. Zaal open vanaf 12.30 uur. De brunch begint om 13.00 uur. Lees hier

Laatste kans voor inleveren pasfoto en toestemming automatische afschrijving We lopen weer tegen het einde van het jaar. De ledenadministratie is bezig met de werkzaamheden voor de komende jaarwisseling. De ledenpassen voor het komende jaar zijn in voorbereiding. Wilt u de pasfoto gewijzigd hebben, lever dan een nieuwe in vóór 15 november 2014. Lees hier Let Op! Aanleveren Kopij per januari 2015 We zijn druk bezig met de voorbereiding van een nieuwe Cirkel. Deze zal m.i.v. 2015 zijn beslag gaan krijgen. Daar we o.a. ook overgaan op kleurendruk en er een andere opzet komt met een betere leesbaarheid is het noodzakelijk dat iedereen bij het aanleveren van artikelen rekening houdt met de volgende regels. Lees hier Uitbreiding Digitaal Steunpunt Vanwege de toenemende belangstelling voor het Digitaal Steunpunt voor ouderen, is de groep ondersteuners uitgebreid, hieronder stelt Peter zich voor. Mijn naam is Peter Regouin. Ik ben 67 jaar oud en sinds 5 jaar met pensioen. Als Technisch Onderwijs Assistent heb ik 30 jaar les gegeven aan de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen. Lees hier Vrijwillige belasting invulhulp Voor onze leden bieden de seniorenverenigingen hulp bij het in vullen van uw belasting opgave. Hiervoor zijn een aantal vrijwilligers speciaal voor deze taak opgeleid. Bovendien worden zij elk jaar bijgeschoold over veranderingen en nieuwe regels over de te betalen belastingen, toeslagen en vergoedingen. Deze service is speciaal bedoeld voor mensen, die zich geen accountant of beroeps financieel deskundige kunnen veroorloven. Lees hier Culturele commissie en activiteiten  Om het aanbod van de seniorenvereniging wat te verbreden, is het idee ontstaan om een culturele commissie op te richten, die een paar keer per verenigingsjaar een excursie, een lezing of workshop gaat organiseren. Te denken valt aan het bezoek van een museum of onderdeel van het cultureel erfgoed in de directe omgeving van Beuningen (Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen) met rondleiding in/of inleiding, lezingen over diverse onderwerpen en workshops, die door kunstenaars worden gegeven. Lees hier

Computercursussen? De laatste tijd horen we nog steeds dat de computercursussen zouden zijn gestopt. Inderdaad de lijst van mogelijke cursussen waarop ingeschreven kan worden is verleden tijd. De animo hiervoor liep terug, de wachttijden werden steeds langer en de diversiteit van interesses leidde ertoe dat de lessen voor groepen steeds minder aan een behoefte voldeed. Lees meer

Participatie We prijzen ons gelukkig met de inzet van vele leden binnen de vereniging. Deze vormen de spil waarop we kunnen draaien. Velen doen dit al jaren en sommigen sinds kort. Een aantal voor vele uren en sommigen voor slechts enkele uren. De een incidenteel, de andere elke week weer. Enkelen in de schijnwerpers en velen meer op de achtergrond. Lees meer

Herfstdepressie Velen komen na de zomer in een lichte depressieve bui, het wordt weer koud, de avonden worden weer langer en donkerder. De contacten komen niet meer automatisch tot stand, want de meesten verblijven minder op straat of in de voortuin. De gezellige jaarwisseling is nog ver weg. Lees hier 

Kerstmarkt Dordrecht – 12 december Deze Kerstmarkt is met ruim 200 kramen en pagodetenten de grootste Kerstmarkt van Nederland. Daarnaast is er ook entertainment in de vorm van muziekpodia, straattheater en de welbekende Christmas sing-a-long. Verspreid over de binnenstad staan sfeervolle podia waar kerstliederen in allerlei stijlen ten gehore gebracht worden. Dit alles maakt de Kerstmarkt Dordrecht ook de meest sfeervolle Kerstmarkt van Nederland. Lees meer

Kamerbrief over aanpak eenzaamheid Ernstige eenzaamheid wordt pijnlijk zichtbaar wanneer iemand lange tijd na zijn overlijden wordt aangetroffen in zijn woning. Met regelmaat worden we door zo’n bericht opgeschrikt. De KBO maakt – onder andere via de Coaltie Erbij – werk van eenzaamheidsbestrijding. Lees meer

Informatica De VvSB heeft is al enkele maanden geleden begonnen met het Digitaal Steunpunt Ouderen op de vrijdagmiddag in de Lège Polder. Samen met enkele docenten van het Seniorweb komen we tegemoet aan vragen van onze leden om korte of langere cursussen. Lees meer

Unie KBO De KBO is ‘s lands grootste seniorenorganisatie. Omdat de KBO zoveel leden telt, wordt onze stem op allerlei plaatsen gehoord: zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk. Om u een indruk te geven wat de Unie voor onze leden betekent kunt u het voortgangsrapport eerste kwartaal downloaden op de site. Lees meer

Ouderenadviseur De ouderenadviseur is een vrijwilliger rond de seniorenleeftijd of heeft deze leeftijd al bereikt. Hij of zij ondersteunt, verwijst, bemiddelt of geeft vrijblijvend advies op verzoek van de oudere over regelgeving en voorzieningen. In het bijzonder wat betreft inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. Lees meer Digitaal Steunpunt Ouderen Op grond van ervaringen in het verleden, vragen van onze leden en de steeds snellere veranderingen in de IC wereld, zijn we gestart met het digitaal steunpunt. Lees meer Naar boven

 Gepubliceerd door om 18:46