Welkom op de website van de Vereniging van Senioren Beuningen

De Vereniging van Senioren Beuningen (VvSB) behartigt de belangen en organiseert activiteiten voor de senioren in Beuningen. Lees hier meer over de doelstellingen van de vereniging.

Uw opmerkingen, reacties of artikelen betreffende de activiteiten en informatie van en voor senioren kunt u mailen naar emailadres: webmaster@seniorenbeuningen.nl


Klik op één van de onderstaande linken om direct naar het nieuwsitem van keuze te gaan. Scrol naar beneden om de nieuwsitems één voor één te bekijken.

Intern nieuws   
 
Herinnering aan Kees van Kerkhof  Een nieuw begin De Cirkel is rond
De zorg in 2015  Achter de schermen v.d. nieuwe Cirkel Vijfdaagse reis Moezel en Trier
Aanmelden Digitaal Steunpunt Vrijwillige Belasting-invulhulp Verslag Biljarters
Resultaat van de borduurcursus Computercursussen? Bowlen bij de VvSB
Verenigingsblad VvSB (januari) Nieuwsbrief KBO Activiteitenkalender
Digitaal Steunpunt Ouderen VvSB en de Unie KBO Tafeltennis voor ouderen
   Ouderenadviseur  

Nieuws van andere organisaties 
Het (externe) nieuws vind u op pagina nieuws

Laatste (interne) informatie Verenigingsblad VvSB
De Cirkel van januari/februari 2015. Lees hier

In herinnering aan Kees van Kerkhof
Kees is op 2 januari, aan het begin van dit nieuwe jaar, overleden. Zo direct na de feestdagen kwam dit bericht als een schok bij ons binnen. Kees was een actief en zeer betrokken lid van onze vereniging. Hij heeft zich ruim vijf jaar ingezet als bestuurslid en penningmeester. Op de Algemene Vergadering in maart van vorig jaar namen wij afscheid van Kees als bestuurslid. Lees hier

De totstandkoming van de (gezamenlijke) nieuwe Cirkel
De gezamenlijke Cirkel van de seniorenverenigingen in de gemeente Beuningen is tot stand gekomen dankzij het werk dat achter de schermen is verricht door de commissie gezamenlijke Cirkel. Hierin zijn afgevaardigden van alle verenigingen vertegenwoordigd en zij zijn gedurende het jaar 2014 vele keren bijeen geweest om te komen tot een gemeenschappelijk verenigingsblad. Lees hier

Een nieuw begin
Als je dit leest, heb je al een aantal pagina’s doorgebladerd door “onze” Cirkel. Dit betekent niet dat ik moet vragen of je al gewend bent aan de nieuwe uitvoering. Na jaren gewenning aan de opzet van de gele Cirkel, zal het wennen, aan deze nieuwe uitgave, wel geruime tijd vergen. We denken een betere leesbaarheid en aantrekkelijker uiterlijk te hebben bereikt. Lees hier

De Cirkel is rond
De laatste jaren hebben de vier seniorenverenigingen binnen de gemeente Beuningen, elkaar steeds beter weten te vinden. Vanuit de gedachte dat men elkaar kon versterken om zo nog beter hun werk voor hun leden te kunnen doen, is een constructieve samenwerking ontstaan. Lees hier

Vijfdaagse reis Moezel en Trier van 31 augustus t/m 4 september
U verblijft in hotel Anker in Brodenbach. Het hotel beschikt o.m. over zwembad en lift. Gedurende uw verblijf is er 2 maal een muziekavond. Vanwege de hotelreservering is het van belang dat wij z.s.m. weten of er belangstelling is voor deze reis. Dus graag snel reageren. Lees hier

Kersttoernooi biljarters vrijdag- dinsdaggroep
Mede door de bereidwillige medewerking van de uitbaters van de Lèghe Polder en de sponsor in natura kunne we terugkijken op een geslaagd kersttoernooi. Gezamenlijk biljarten  op een heel andere manier dan gebruikelijk geeft altijd weer aanleiding tot veel hilarische en gezellige momenten. Lees hier

Bowling Senioren Beuningen
Iedere eerste vrijdag van de maand, trekken senioren bowlingliefhebbers in het Bowling Centrum in Beuningen, hun stoute bowlingschoenen aan, om een gezellige bowling middag te beleven. Vanaf twee uur rollen de bowlingballen dat het een lust is. Lees hier

Tafeltennis voor ouderen
Tafeltennis Club Beuningen is op de woensdagmiddag van start gegaan met een nieuwe doelgroep. De gemeente Beuningen heeft het project “sportstimulering voor volwassenen” en TCB heeft dit aangegrepen om het tafeltennis onder ouderen op te starten. Diverse personen hebben zich al aangemeld en TCB hoopt dat velen hen volgen. U bent van harte welkom om eens een balletje te komen slaan en wel op de woensdagmiddag van 13.30 – 15.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum De Léghe Polder. Lees hier

Aanmelden bij digitaal steunpunt ouderen
Elke vrijdag komen er veel mensen gewapend met hun laptop of tablet naar het computerlokaal van de VvSB de Lèghe Polder binnen gestapt. Naast hun apparatuur zitten zij met vragen over niet, of niet goed werkende programma’s of hun apparatuur. Zij worden hartelijk verwelkomd door vrijwilligers van de vereniging en docent van Seniorweb. Lees hier

Veranderingen in de zorg per 2015
De zorg gaat ingrijpend veranderen. Het is veel op het nieuws de laatste tijd. Zeker nu 1 januari dichterbij komt en er voor veel mensen nog veel onduidelijk is. De gemeente krijgt nu de verantwoordelijkheid over de zorg en van u wordt gevraagd zoveel mogelijk zelf te doen; zo mogelijk met behulp van partner, familie, vrienden, buren en mantelzorgers. De opzet is dat u zo lang mogelijk in uw eigen huis en in uw eigen omgeving kunt blijven wonen. Lees hier

Vrijwillige belasting invulhulp
Voor onze leden bieden de seniorenverenigingen hulp bij het in vullen van uw belasting opgave. Hiervoor zijn een aantal vrijwilligers speciaal voor deze taak opgeleid. Bovendien worden zij elk jaar bijgeschoold over veranderingen en nieuwe regels over de te betalen belastingen, toeslagen en vergoedingen. Deze service is speciaal bedoeld voor mensen, die zich geen accountant of beroeps financieel deskundige kunnen veroorloven. Lees hier

Computercursussen?
De laatste tijd horen we nog steeds dat de computercursussen zouden zijn gestopt. Inderdaad de lijst van mogelijke cursussen waarop ingeschreven kan worden is verleden tijd. De animo hiervoor liep terug, de wachttijden werden steeds langer en de diversiteit van interesses leidde ertoe dat de lessen voor groepen steeds minder aan een behoefte voldeed. Lees meer

Informatica
De VvSB heeft is al enkele maanden geleden begonnen met het Digitaal Steunpunt Ouderen op de vrijdagmiddag in de Lège Polder. Samen met enkele docenten van het Seniorweb komen we tegemoet aan vragen van onze leden om korte of langere cursussen. Lees meer

Unie KBO
De KBO is ‘s lands grootste seniorenorganisatie. Omdat de KBO zoveel leden telt, wordt onze stem op allerlei plaatsen gehoord: zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk. Om u een indruk te geven wat de Unie voor onze leden betekent kunt u het voortgangsrapport eerste kwartaal downloaden op de site. Lees meer

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur is een vrijwilliger rond de seniorenleeftijd of heeft deze leeftijd al bereikt. Hij of zij ondersteunt, verwijst, bemiddelt of geeft vrijblijvend advies op verzoek van de oudere over regelgeving en voorzieningen. In het bijzonder wat betreft inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. Lees meer

Digitaal Steunpunt Ouderen
Op grond van ervaringen in het verleden, vragen van onze leden en de steeds snellere veranderingen in de IC wereld, zijn we gestart met het digitaal steunpunt. Lees meer

Naar boven

 Gepubliceerd door om 18:46