Begin pagina

Welkom op de website van de Vereniging van Senioren Beuningen

De Vereniging van Senioren Beuningen (VvSB) behartigt de belangen en organiseert activiteiten voor de senioren in Beuningen. Lees hier meer over de doelstellingen van de vereniging.

Uw opmerkingen, reacties of artikelen betreffende de activiteiten en informatie van en voor senioren kunt u mailen naar emailadres: webmaster@seniorenbeuningen.nl


Klik op één van de onderstaande linken om direct naar het nieuwsitem van keuze te gaan. Scrol naar beneden om de nieuwsitems één voor één te bekijken.

Intern nieuws  
Participeren bij de VvSB? Nieuwsbrief KBO 12 dec. Kerstmarkt in Dordrecht
Samen eten…Ja gezellig! Bedankt voor uw vrijwillige bijdrage! Verslag van een zomerse fietstocht
VvSB op markt Bewust Ouder worden Verslag van de busreis naar Monchau  Computercursussen?
Herfstdepressie Senioren: Fit en Vitaal Verslag van de reis naar Thüringen
Dinsdagmiddag Engelse les Uitslag jaarlijkse loterij Aanpak eenzaamheid door instanties 
Verenigingsblad VvSB (oktober) VvSB en de Unie KBO Activiteitenkalender
Digitaal Steunpunt Ouderen 3333333344444444 Ouderenadviseur
     

Nieuws van andere organisaties 
Het (externe) nieuws vind u op pagina nieuws

Laatste (interne) informatie
Verenigingsblad VvSB
De Cirkel van oktober 2014. Lees hier

Bedankt voor uw vrijwillige bijdrage!
Velen van u hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te storten voor de kosten van onze Vereniging. In de vorige editie van De Cirkel werd u daarvoor vriendelijk uitgenodigd middels een ingesloten acceptgirokaart. Namens het bestuur dank ik hierbij heel hartelijk de leden die al een extra bijdrage hebben overgemaakt. Lees meer

Verslag van een van de (zomerse) fietstochten
Donderdag 11 september wederom een prachtige fietstocht gemaakt via Ravenstein en Demen naar Batenburg. De opkomst was groot. Er waren meer dan twintig personen die al voor half twee vol ongeduld stonden te wachten om te vertrekken onder begeleiding van Wil. Lees meer

Computercursussen?
De laatste tijd horen we nog steeds dat de computercursussen zouden zijn gestopt. Inderdaad de lijst van mogelijke cursussen waarop ingeschreven kan worden is verleden tijd. De animo hiervoor liep terug, de wachttijden werden steeds langer en de diversiteit van interesses leidde ertoe dat de lessen voor groepen steeds minder aan een behoefte voldeed. Lees meer

Samen eten……Ja gezellig!
Maar we gaan eerst naar de bioscoop voor weer een prachtige film! Deze wordt u aangeboden door onze eigen Beuningse Bioscoop. Op dinsdag 28 oktober a.s. de zaal is open om 13.30 uur waarna de film om 14.00 uur begint. Lees meer

Participatie
We prijzen ons gelukkig met de inzet van vele leden binnen de vereniging. Deze vormen de spil waarop we kunnen draaien. Velen doen dit al jaren en sommigen sinds kort. Een aantal voor vele uren en sommigen voor slechts enkele uren. De een incidenteel, de andere elke week weer. Enkelen in de schijnwerpers en velen meer op de achtergrond. Lees meer

VvSB en de informatiemarkt Bewust Ouder worden
Heeft u, die behoort tot de generatie van de babyboomers, al eens nagedacht over uw toekomstige woonsituatie tegen de tijd dat u met pensioen bent en hebt besloten dat u wilt blijven wonen in de woning waarin u heden woont? Ja, natuurlijk heeft u dat maar…Lees meer 

Herfstdepressie
Velen komen na de zomer in een lichte depressieve bui, het wordt weer koud, de avonden worden weer langer en donkerder. De contacten komen niet meer automatisch tot stand, want de meesten verblijven minder op straat of in de voortuin. De gezellige jaarwisseling is nog ver weg. Lees hier 

Kerstmarkt Dordrecht – 12 december
Deze Kerstmarkt is met ruim 200 kramen en pagodetenten de grootste Kerstmarkt van Nederland. Daarnaast is er ook entertainment in de vorm van muziekpodia, straattheater en de welbekende Christmas sing-a-long. Verspreid over de binnenstad staan sfeervolle podia waar kerstliederen in allerlei stijlen ten gehore gebracht worden. Dit alles maakt de Kerstmarkt Dordrecht ook de meest sfeervolle Kerstmarkt van Nederland. Lees meer

Kamerbrief over aanpak eenzaamheid
Ernstige eenzaamheid wordt pijnlijk zichtbaar wanneer iemand lange tijd na zijn overlijden wordt aangetroffen in zijn woning. Met regelmaat worden we door zo’n bericht opgeschrikt. De KBO maakt – onder andere via de Coaltie Erbij – werk van eenzaamheidsbestrijding. Lees meer

Senioren vitaal en actief
Dit was het onderwerp tijdens de presentatie op de laatste braderie. Is dit een kreet of werkelijkheid voor onze vereniging? Zoals bekend moesten we intussen afscheid nemen van 3 bestuursleden die zich volledig hebben ingezet voor u als lid. De 2 nieuwe leden hebben zich inmiddels gemanifesteerd in en buiten het bestuur. Er zijn diverse nieuwe projecten gestart en iedereen zet er met volle inzet de schouders onder. Lees meer

Verslag van de busreis naar Monchau
Namens ons beiden wil ik de organisatoren van harte dank zeggen voor de mooie reis van afgelopen 4 juni naar Monschau. Aan het weer kan niemand wat doen, maar de mooie tocht, via Velden naar Monschau was prachtig, evenals het bezoek aan het stadje zelf. Lees meer

Loterij Vereniging van Senioren Beuningen 2014
Dit jaar willen we de opbrengsten van de loterij besteden aan een speciaal doel. We willen graag een deel van de opbrengst een speciale bestemming geven ten behoeve van de senioren in Beuningen. Lees meer

Informatica
De VvSB heeft is al enkele maanden geleden begonnen met het Digitaal Steunpunt Ouderen op de vrijdagmiddag in de Lège Polder. Samen met enkele docenten van het Seniorweb komen we tegemoet aan vragen van onze leden om korte of langere cursussen. Lees meer

Unie KBO
De KBO is ‘s lands grootste seniorenorganisatie. Omdat de KBO zoveel leden telt, wordt onze stem op allerlei plaatsen gehoord: zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk. Om u een indruk te geven wat de Unie voor onze leden betekent kunt u het voortgangsrapport eerste kwartaal downloaden op de site. Lees meer

Engelse les
Iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur is er in de Lèghe Polder Engelse les voor een tiental senioren. Lees meer

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur is een vrijwilliger rond de seniorenleeftijd of heeft deze leeftijd al bereikt. Hij of zij ondersteunt, verwijst, bemiddelt of geeft vrijblijvend advies op verzoek van de oudere over regelgeving en voorzieningen. In het bijzonder wat betreft inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. Lees meer

Digitaal Steunpunt Ouderen
Op grond van ervaringen in het verleden, vragen van onze leden en de steeds snellere veranderingen in de IC wereld, zijn we gestart met het digitaal steunpunt. Lees meer

Naar boven

 Gepubliceerd door om 18:46

 Geef een reactie

(verplicht)

(verplicht)