Begin pagina

Welkom op de website van de Vereniging van Senioren Beuningen

De Vereniging van Senioren Beuningen (VvSB) behartigt de belangen en organiseert activiteiten voor de senioren in Beuningen. Lees hier meer over de doelstellingen van de vereniging.

Uw opmerkingen, reacties of artikelen betreffende de activiteiten en informatie van en voor senioren kunt u mailen naar emailadres: webmaster@seniorenbeuningen.nl


Klik op één van de onderstaande linken om direct naar het nieuwsitem van keuze te gaan. Scrol naar beneden om de nieuwsitems één voor één te bekijken.

Intern nieuws
Expositie schilderclub VvSB Bedankt voor uw vrijwillige bijdrage! Extra koopavond winkeliers 8 okt.
Pas op voor Phishingmails Rol van KBO ten aanzien van de Wmo Prijsuitreiking voetbalpoule
Prijsuitreiking biljartcompetitie Senioren: Fit en Vitaal Nederland per 1 aug. over op IBAN
Data vrij biljarten Feestmiddag 25 september Waarschuwing voor Microsoftbellers 
Herinnering loterij VvSB 2014 Verslag van busreis naar Monchau  Aanbieding voor leden: PC te koop
Vijfdaagse reis Thüringen (volgeboekt)    VvSB en de Unie KBO Verslag Fithockey jubileumtoernooi
Dinsdagmiddag Engelse les Digitaal Steunpunt Ouderen Aanpak eenzaamheid door instanties 
Verenigingsblad VvSB (aug./sep.) Ouderenadviseur Activiteitenkalender
     

Nieuws van andere organisaties

Het (externe) nieuws vind u op pagina nieuws

Laatste (interne) informatie

Verenigingsblad VvSB
De Cirkel van aug./sep. 2014. Lees hier

Bedankt voor uw vrijwillige bijdrage!
Velen van u hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te storten voor de kosten van onze Vereniging. In de vorige editie van De Cirkel werd u daarvoor vriendelijk uitgenodigd middels een ingesloten acceptgirokaart. Namens het bestuur dank ik hierbij heel hartelijk de leden die al een extra bijdrage hebben overgemaakt. Lees meer

Expositie schilderclub VvSB in het Molenhuis
Vanaf 20 augustus t/m 30 september exposeren Fijnschilder Leendert van der Oest en zijn cursisten van de VvSB hun schilderijen in het Molenhuis. Lees meer

Extra koopavond winkeliers Beuningen
Evenals voorgaande jaren is er een Najaars Koopavond voor senioren, op woensdag 8 oktober a.s. van 18.00 tot 21.00 uur. Als lid van de Vereniging van Senioren Beuningen krijgt u deze avond korting op uw aankoop. Lees meer

Prijsuitreiking WK-voetbalpoule
Van een zestal deelnemers aan dit evenement, hebben we de prijswinnaars getrokken. Wat opvalt is dat van de zes prijswinnaars er vijf dames zijn, dus heren………Lees meer

Vrij biljarten op dinsdag- en vrijdagmiddag
De dinsdag- en vrijdagmiddag biljartgroep is aangesloten bij de Biljartfederatie Wijchen en Omstreken. De biljarttafels zijn dan gereserveerd voor de dinsdag- en vrijdagmiddag biljartgroep. Op bepaalde data is biljarttafel 2 vrij. Lees meer

Jaarvergadering en prijsuitreiking biljartcompetitie 2013-2014
Tijdens de jaarvergadering van het biljartgroep VvSB zijn de prijzen aan de winnaars uitgereikt. Lees meer

Waarschuwing voor z.g. Phishing mails en Informatie over IBAN
De afgelopen dagen hebt U veel kunnen lezen over de invoering van de nieuwe betaalstandaard IBAN. Helaas is dat ook reden voor oplichters om bedrieglijk echte phishing-mails te versturen. Vorige week is er een phishing-mail verstuurd waarbij het lijkt of ING de afzender is, maar dat is natuurlijk niet zo. Lees meer

Kamerbrief over aanpak eenzaamheid
Ernstige eenzaamheid wordt pijnlijk zichtbaar wanneer iemand lange tijd na zijn overlijden wordt aangetroffen in zijn woning. Met regelmaat worden we door zo’n bericht opgeschrikt. De KBO maakt – onder andere via de Coaltie Erbij – werk van eenzaamheidsbestrijding. Lees meer

WMO aangenomen: wat doet het KBO?
De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is in de Eerste Kamer aangenomen. De praktische uitvoering ligt nu bij de gemeenten. De Wmo biedt kansen, maar vraagt om een helder perspectief vanuit ouderen. De Unie KBO pakt in elke fase haar rol. Lees meer

Nederland over op IBAN
Vanaf 1 augustus is Nederland over op IBAN, het 18-cijferige International Bank Account Number, dat in de plaats komt voor het 9-cijferige rekeningnummer om betaalopdrachten te doen. Oude rekeningnummers worden bij internetbankieren niet meer automatisch omgezet naar het nieuwe IBAN-nummer. Lees meer

Waarschuwing voor Microsoft-bellers
Een Microsoft-medewerker belt u om uw pc te beveiligen? Trap er niet in! Mensen worden gebeld door iemand die zich voordoet als een medewerker van Microsoft. Deze deelt mede dat de pc is gehackt of besmet met virussen. Daarna vertelt de nep-medewerker dat hij de computer gaat schoonmaken. Of u maar even wat bestanden wilt downloaden en 20 euro wilt betalen, dan komt alles in orde. Onzin natuurlijk: u wordt opgelicht waar u bij staat. Lees meer

Senioren vitaal en actief
Dit was het onderwerp tijdens de presentatie op de laatste braderie. Is dit een kreet of werkelijkheid voor onze vereniging? Zoals bekend moesten we intussen afscheid nemen van 3 bestuursleden die zich volledig hebben ingezet voor u als lid. De 2 nieuwe leden hebben zich inmiddels gemanifesteerd in en buiten het bestuur. Er zijn diverse nieuwe projecten gestart en iedereen zet er met volle inzet de schouders onder. Lees meer

Verslag van de busreis naar Monchau
Namens ons beiden wil ik de organisatoren van harte dank zeggen voor de mooie reis van afgelopen 4 juni naar Monschau. Aan het weer kan niemand wat doen, maar de mooie tocht, via Velden naar Monschau was prachtig, evenals het bezoek aan het stadje zelf. Lees meer

Feestmiddag donderdag 25 september 2014
Op donderdag 25 september a.s. zal de jaarlijkse feestmiddag plaatsvinden in zaal “De Vrijboom 2000″. De aanvang is 13.30 uur en de sluiting om 17.00 uur. De zaal is geopend vanaf 13.00 uur. Lees meer

Aanbieding voor onze leden
Uitgebreide desktop computer met LCD monitor, toetsenbord, muis, koptelefoon en webcam. Lees meer

Loterij Vereniging van Senioren Beuningen 2014
Dit jaar willen we de opbrengsten van de loterij besteden aan een speciaal doel. We willen graag een deel van de opbrengst een speciale bestemming geven ten behoeve van de senioren in Beuningen. Lees meer

Informatica
De VvSB heeft is al enkele maanden geleden begonnen met het Digitaal Steunpunt Ouderen op de vrijdagmiddag in de Lège Polder. Samen met enkele docenten van het Seniorweb komen we tegemoet aan vragen van onze leden om korte of langere cursussen. Lees meer

Jubileumtoenooi Fithockey
Het Fithockey van Beuningen bestond op 12 mei 2014 vijf jaar. Dit is gevierd met een toernooi op het hockey complex in Beuningen. Ares uit Apeldoorn was onze gast. Ondanks dat de weersvooruitzichten niet best waren hebben wij alle geplande wedstrijden zonder regen kunnen spelen. Lees meer

Vijfdaagse reis naar Thüringen (de reis is volgeboekt)
Voor dit jaar heeft de Commissie (meerdaagse) Reizen gekozen voor een mooie reis naar Duitsland, Thüringen, ook wel het Groene Hart van Duitsland genoemd. Lees meer over het programma van de reis.

Unie KBO
De KBO is ‘s lands grootste seniorenorganisatie. Omdat de KBO zoveel leden telt, wordt onze stem op allerlei plaatsen gehoord: zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk. Om u een indruk te geven wat de Unie voor onze leden betekent kunt u het voortgangsrapport eerste kwartaal downloaden op de site. Lees meer

Jeu de Boules
De buitenbaan bij het Molenhuis is weer geopend en u kunt een kijkje komen nemen bij het Jeu de boules. Lees meer

Engelse les
Iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur is er in de Lèghe Polder Engelse les voor een tiental senioren. Lees meer

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur is een vrijwilliger rond de seniorenleeftijd of heeft deze leeftijd al bereikt. Hij of zij ondersteunt, verwijst, bemiddelt of geeft vrijblijvend advies op verzoek van de oudere over regelgeving en voorzieningen. In het bijzonder wat betreft inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. Lees meer

Digitaal Steunpunt Ouderen
Op grond van ervaringen in het verleden, vragen van onze leden en de steeds snellere veranderingen in de IC wereld, zijn we gestart met het digitaal steunpunt. Lees meer

Naar boven

 Gepubliceerd door om 18:46

 Geef een reactie

(verplicht)

(verplicht)