Welkom op de website van de Vereniging van Senioren Beuningen

De Vereniging van Senioren Beuningen (VvSB) behartigt de belangen en organiseert activiteiten voor de senioren in Beuningen. Lees hier meer over de doelstellingen van de vereniging.

Uw opmerkingen, reacties of artikelen betreffende de activiteiten en informatie van en voor senioren kunt u mailen naar emailadres: webmaster@seniorenbeuningen.nl


Klik op één van de onderstaande linken om direct naar het nieuwsitem van keuze te gaan. Scrol naar beneden om de nieuwsitems één voor één te bekijken.

Intern nieuws  Gratis kaartjes liever Thuisbeurs in Arnhem
Eénheid in verscheidenheid
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  Machtigingscode belasting  Zomeractiviteiten 2015
De zorg in 2015  Moeder ik wil bij de revue Fietsen in 2015
Aanmelden Digitaal Steunpunt Vrijwillige Belasting-invulhulp Vijfdaagse reis Moezel en Trier
Verenigingsblad VvSB (maart) Computercursussen? Bowlen bij de VvSB
Digitaal Steunpunt Ouderen Nieuwsbrief KBO Activiteitenkalender
Ouderenadviseur VvSB en de Unie KBO  
     

Nieuws van andere organisaties 
Het (externe) nieuws vind u op pagina nieuws

Laatste (interne) informatie Verenigingsblad VvSB
De Cirkel van maart 2015. Lees hier

Fietsen in 2015
Ook dit jaar gaan we weer op pad met de fiets. Onveranderd gaan we voor 2 dagtochten en vele middagtochten. In een rustig tempo overbruggen we 55 tot 60 km. resp. ca. 30 km per tocht. De dagtochten worden verdeeld in 4 etappes met 2 stops voor koffie/ thee/limonade en een stop voor een lunch. De middagtochten doen we in 2 etappes, onderbroken door de koffie, thee of limonade pauze. Lees hier

Moeder ik wil bij de Revue
Wat denkt u? Zou u wel met de seniorenvereniging naar de musical ‘’Moeder ik wil bij de revue’’ willen? Zo ja, laat het ons dan even weten. Bij voldoende belangstelling zullen wij op een woensdag in mei afreizen naar het Beatrix Theater in Utrecht voor de voorstelling van 15.00 uur. Lees hier

Belastingaangifte 2014
De overheid wil dat de burger steeds meer het internet gebruikt voor de contacten met de overheid voor alle diensten. Ook  de medewerkers van de seniorenvereniging, die de belastingaangifte voor u verzorgen, krijgen te maken met steeds strenger wordende regelgeving. Voor 2014 geldt dat iedere klant die vorig jaar door de BIH (belasting invul hulp) geholpen is een machtigingscode krijgt. De  machtigingscode  is voor dit jaar heel belangrijk. Lees hier

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van Senioren Beuningen
De 65e Algemene Vergadering van de Vereniging van Senioren Beuningen wordt gehouden op donderdag 26 maart 2015 in “De Vrijboom”, aanvang 14.00 uur. Onze leden worden hierbij uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. De link naar het uitgebreide jaarverslag staat in de uitnodigingbrief.  Lees hier

Initiatief  Zomeractiviteiten 2015
Enkele jaren geleden werd door Stichting Perspectief en de Vereniging van Senioren Beuningen zomer activiteiten georganiseerd. Het doel was om tijdens deze vakantie periode voor veel verenigingen maar ook voor veel kinderen, familie en vrienden activiteiten te organiseren teneinde senioren in Beuningen actief bezig te houden. De V.v.S.B. wil dit initiatief weer oppakken en vraagt vrijwilligers met ideeën en voor de organisatie van dit initiatief. Lees hier

Eenheid in verscheidenheid
Bij de overdracht van de eerste nieuwe Cirkel aan de burgemeester gebruikte ik deze woorden, in navolging van de koning en de burgemeester zelf. Ik leende deze woorden omdat deze exact de juiste toon aangeven bij de gebeurtenissen van de afgelopen periode. Lees hier

Comfort voor nu en gemak voor later; ontdek het op liever thuis!
Zo lang mogelijk plezierig blijven wonen en leven is voor iedereen een wens, uiteraard comfortabel en voorzien van alle gemakken. Daarom is het goed om je voor te bereiden op de toekomst. Op 11 en 12 maart 2015 vindt wederom de liever thuis! beurs plaats in de Eusebiuskerk in Arnhem. Klik hier voor een gratis kaartje.

Vijfdaagse reis Moezel en Trier van 31 augustus t/m 4 september
U verblijft in hotel Anker in Brodenbach. Het hotel beschikt o.m. over zwembad en lift. Gedurende uw verblijf is er 2 maal een muziekavond. Vanwege de hotelreservering is het van belang dat wij z.s.m. weten of er belangstelling is voor deze reis. Dus graag snel reageren. Lees hier

Bowling Senioren Beuningen
Iedere eerste vrijdag van de maand, trekken senioren bowlingliefhebbers in het Bowling Centrum in Beuningen, hun stoute bowlingschoenen aan, om een gezellige bowling middag te beleven. Vanaf twee uur rollen de bowlingballen dat het een lust is. Lees hier

Aanmelden bij digitaal steunpunt ouderen
Elke vrijdag komen er veel mensen gewapend met hun laptop of tablet naar het computerlokaal van de VvSB de Lèghe Polder binnen gestapt. Naast hun apparatuur zitten zij met vragen over niet, of niet goed werkende programma’s of hun apparatuur. Zij worden hartelijk verwelkomd door vrijwilligers van de vereniging en docent van Seniorweb. Lees hier

Veranderingen in de zorg per 2015
De zorg gaat ingrijpend veranderen. Het is veel op het nieuws de laatste tijd. Zeker nu 1 januari dichterbij komt en er voor veel mensen nog veel onduidelijk is. De gemeente krijgt nu de verantwoordelijkheid over de zorg en van u wordt gevraagd zoveel mogelijk zelf te doen; zo mogelijk met behulp van partner, familie, vrienden, buren en mantelzorgers. De opzet is dat u zo lang mogelijk in uw eigen huis en in uw eigen omgeving kunt blijven wonen. Lees hier

Vrijwillige belasting invulhulp
Voor onze leden bieden de seniorenverenigingen hulp bij het in vullen van uw belasting opgave. Hiervoor zijn een aantal vrijwilligers speciaal voor deze taak opgeleid. Bovendien worden zij elk jaar bijgeschoold over veranderingen en nieuwe regels over de te betalen belastingen, toeslagen en vergoedingen. Deze service is speciaal bedoeld voor mensen, die zich geen accountant of beroeps financieel deskundige kunnen veroorloven. Lees hier

Computercursussen?
De laatste tijd horen we nog steeds dat de computercursussen zouden zijn gestopt. Inderdaad de lijst van mogelijke cursussen waarop ingeschreven kan worden is verleden tijd. De animo hiervoor liep terug, de wachttijden werden steeds langer en de diversiteit van interesses leidde ertoe dat de lessen voor groepen steeds minder aan een behoefte voldeed. Lees meer

Informatica
De VvSB heeft is al enkele maanden geleden begonnen met het Digitaal Steunpunt Ouderen op de vrijdagmiddag in de Lège Polder. Samen met enkele docenten van het Seniorweb komen we tegemoet aan vragen van onze leden om korte of langere cursussen. Lees meer

Unie KBO
De KBO is ‘s lands grootste seniorenorganisatie. Omdat de KBO zoveel leden telt, wordt onze stem op allerlei plaatsen gehoord: zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk. Om u een indruk te geven wat de Unie voor onze leden betekent kunt u het voortgangsrapport eerste kwartaal downloaden op de site. Lees meer

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur is een vrijwilliger rond de seniorenleeftijd of heeft deze leeftijd al bereikt. Hij of zij ondersteunt, verwijst, bemiddelt of geeft vrijblijvend advies op verzoek van de oudere over regelgeving en voorzieningen. In het bijzonder wat betreft inkomen, recht, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. Lees meer

Digitaal Steunpunt Ouderen
Op grond van ervaringen in het verleden, vragen van onze leden en de steeds snellere veranderingen in de IC wereld, zijn we gestart met het digitaal steunpunt. Lees meer

Naar boven

 Gepubliceerd door om 18:46