Workshop Landschapstekenen met aquarel voor beginners

landschapstekenen groot

Deze cursus is een kennismaking met het maken van eenvoudige tekeningen en aquarellen van het landschap. Het beleven van het landschap en het weergeven van een vereenvoudigd en sfeervol beeld staan centraal. De tekenaar leert kijken en een tekening of aquarel stap voor stap opbouwen. We werken met potlood, pen, inkten aquarel. Alle materialen worden verzorgd tijdens cursus inclusief thee en koffie.
De tekenaar leert kijken en een tekening of aquarel stap voor stap opbouwen. We werken met potlood, pen, inkten aquarel. Alle materialen worden verzorgd tijdens cursus inclusief thee en koffie.

De cursus is opgebouwd uit 4 vrijdagochtenden in het Dijkmagazijn van 9.30 tot 11.30 met eventueel uitloop tot 12.00. Vrijdag 22, 29 september en 6 en 13 oktober.

1e sessie : een eenvoudige potlood en penschets maken van een landschap.

Tijdens de eerste sessie worden de basisprincipes geleerd voor het tekenen van een landschap in potlood en pen. Zo wordt geoefend op het tekenen van een vereenvoudigd landschap. De potloodtekening gaan we met pen uitwerken en inkleuren met een wassing van grijze inkt voor het creëren van sfeer.  Er wordt extra aandacht gegeven op diepte, sfeer en compositie.

2e sessie: luchten en waterpartijen

Een belangrijk onderdeel van landschapstekenen zijn de luchten en waterpartijen. Deze bepalen in grote mate de sfeer in een tekening of schilderij.  Tijdens de 2e werksessie gaan we oefenen hoe we eenvoudig luchten en water kunnen weergeven.  Er worden verschillende soorten luchten geoefend en we gaan dit doen met aquarel.

3e sessie vegetaties weergeven

Een landschap is grotendeels opgebouwd uit vegetaties van grassen, bomen, struwelen en ruigtes.  Tijdens de 3e sessie gaan oefenen op het eenvoudig weergeven van deze vegetaties in een landschapstekening. Er wordt gewerkt met potlood, pen en aquarel.

4e sessie een landschapstekening   

Tijdens de laatste ochtend gaan we alle kennis en vaardigheden gebruiken uit de vorige sessies om landschapstekeningen te maken.  We werken naar een voorbeeld of deelnemers nemen een eigen schets of foto mee die ze kunnen uitwerken.

Dirk Oomen

Cursusbegeleider is Dirk Oomen en werkt als zelfstandig landschapsarchitect en tekenaar. In de Beuningse uiterwaarden staan diverse panelen met tekeningen van hem en hij heeft ook verschillende  onderdelen ontworpen binnen de Beuningse uiterwaarden. Zo heeft hij het ontwerp gemaakt voor de uitkijktoren bij  het Weurtse Straatje. Het maken van ontwerpen en landschapstekeningen staat centraal in zijn werk.  Tijdens de cursus gaan we bij goed weer ook enkele korte uitstapjes maken naar de naastliggende uiterwaarden om te kijken naar het landschap en een onderwerp vast te leggen in een eenvoudige schets.

De workshop wordt gegeven in het Dijkmagazijn, Dijk 41 6641 LA Beuningen. De kosten voor de workshop bedragen € 50,--. Er kunnen maximaal 12 leden deelnemen.

Naar reserveren